Få et bæredygtigt ØKOlån

Lån ydes til projekter med bæredygtige formål
Til finansiering af mindre projekter eller dækning af differencen mellem andre lån og lånebehovet
Max: 500.000 kr., dog evt. større beløb ved særlige hensyn. 
Løbetid: Investeringens afskrivningsperiode, dog maks. 10 år
Sikkerhed: Almindelig kreditvurdering - fuld sikkerhedsstillelse
Betingelser: Anlægsinvestering – ikke driftskapital,
Garantbeviser/andelsbeviser for ca. 10% af lånet
Medlemskab i JAK Landsforeningen

Lånene forrentes med en variabel rente ifølge de medvirkende pengeinstitutters tarif.


Opdateret den 28-10-13
Klik her, hvis siden ikke viser topmenuen